EXTREMO

twoje życie może być interesujące i ekscytujące

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa T 17, Organizacja i rozwój rynku usług turystycznych


Miejsce szkolenia Brańsk 17-120, ul. Wybickiego 8/1
Dzień szkolenia 14/06/2017, 13.15
Prowadzący wykłady Albin Dębicki
Temat szkoleń Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa. T. 17, Organizacja i rozwój rynku usług turystycznych
a także:
 • Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym.
 • Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2005 roku
 • Turystyka jako czynnik aktywizacji pogranicza polsko-ukraińskiego
 • A może by tak do Tomaszowa Mazowieckiego : od muzeum do skansenu
 • Turystyka i dziedzictwo kulturowe : Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej : (październik 1999 - czerwiec 2000)
 • Turystyka szkolna : poradnik dla nauczycieli-kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej
Źródła
 • Człowiek a turystyka : zarys socjologii turystyki
 • Organizacja imprez i usług turystycznych : kwalifikacja T.13, T.14 technik obsługi turystycznej : podręcznik. Cz. 3
 • Pogranicze polsko-słowackie : dostępność transportowa a turystyka
 • Lubuskie podróże ze smakiem = Reise mit Appetit in der Lubuskie-Wojewodschaft
 • Metodologia badań w dziedzinie rekreacji i turystyki : (skrypt dla studentów kierunku turystyka i rekreacja)
Czas spotkania 6 godzin
Koszt szkoleń 900 PLN
Lista uczestników Władysław Gąsienica, Radosław Galewicz, Waldemar Kaja, Teodor Mikuś, Włodzimierz Gajda, Andrzej Drewnowicz, Cezary Bartyzel, Stefan Górski, Eugeniusz Śruba, Henryk Bulsa, Ireneusz Kalinowscy, Teodor Bartyzel


Formularz (zapisy)

Jeśli mają państwo pytania zachęcamy do kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres
Numer identyfikacji podatkowej
Mail kontaktowy
Telefon
Gdzie usłyszałeś o naszej firmie?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie
 • Turystyka i podróże po Polsce
 • Turystyka wysokogórska
 • W krainie Mont Blanc
 • Podróże bliższe i dalsze czyli Urok komunikacyjnych staroci
 • Wycieczki i wędrówki krajoznawcze młodzieży szkolnej
 • Toskania
 • Moje pierwsze wycieczki do lasu
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski
 • Poznajemy Góry Świętokrzyskie : planowanie wycieczek szkolnych
 • Spacery i wycieczki górskie po Żywiecczyźnie - dla szkół
 • Magiczne miejsca na świecie
 • Podróże służbowe - jak oszczędnie podróżować : poradnik dla firm
 • Wycieczki szkolne po Polsce - 10 odkrywczych miejsc
 • Turystyka a zdrowie
 • Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce
 • Turystyka i rekreacja osób w starszym wieku
 • Jak organizowaċ wycieczki
 • Propozycja programu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Helu
 • www.ambersport.pl/ochraniacze
 • http://kulturystyka.pl/aerobowe-dylematy-kulturysty/