EXTREMO

twoje życie może być interesujące i ekscytujące

Turystyka piesza w klasach I-III


Miejsce szkoleń Brzeznica 34-114, ul. Aleja Leśna 10/7
Dzień szkolenia 14/06/2017, 15.15
Prowadzący spotkanie Bernard Jastrzębski
Temat szkoleń Turystyka piesza w klasach I-III
poza tym:
 • Źródła biją w Tatrach : turystyka tatrzańska w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej oraz Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie
 • Moje pierwsze wycieczki do lasu
 • Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce
 • Sport związkowy, turystyka i wychowanie fizyczne w liczbach : lata 1960-1962 : materiały pomocnicze na plenum CRZZ w sprawie kultury fizycznej i turystyki
 • Podróże do pracy jako element nowego stylu życia : postulaty ruchu społecznego Slow Down
 • Wycieczki w okolice Krakowa
Literatura
 • Wody środkowego Nadodrza : (wędkarstwo, przyroda, turystyka
 • Podróże ekstremalne
 • Europa, region, turystyka : specyfika przestrzeni regionalnej
 • Wycieczki słowno-ortograficzne dla uczniów : 9-12 lat.
 • Turystyka. Cz. 2, Wybrane zagadnienia ekonomiczne
Planowany czas wykładów 7 godzin
Cena wykładów 400 zł
Lista uczniów Jan Horodecki, Bogdan Janicki, Gerard Czerwiński, Stefan Dołęga-Zakrzewski, Eugeniusz Filipowicz, Leopold Kasprowicz, Benedykt Dziąg, Bolesław Ignatowicz, Gerard Garbowski


Formularz zgłoszeniowy

Jeśli mają państwo pytania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
NIP (do faktury)
E-mail do kontaktu
Numer telefonu
Gdzie usłyszałeś o naszych wykładach?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie
 • Turystyka i podróże po Polsce
 • Turystyka wysokogórska
 • W krainie Mont Blanc
 • Podróże bliższe i dalsze czyli Urok komunikacyjnych staroci
 • Wycieczki i wędrówki krajoznawcze młodzieży szkolnej
 • Toskania
 • Moje pierwsze wycieczki do lasu
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski
 • Poznajemy Góry Świętokrzyskie : planowanie wycieczek szkolnych
 • Spacery i wycieczki górskie po Żywiecczyźnie - dla szkół
 • Magiczne miejsca na świecie
 • Podróże służbowe - jak oszczędnie podróżować : poradnik dla firm
 • Wycieczki szkolne po Polsce - 10 odkrywczych miejsc
 • Turystyka a zdrowie
 • Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce
 • Turystyka i rekreacja osób w starszym wieku
 • Jak organizowaċ wycieczki
 • Propozycja programu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Helu
 • narty używane wrocław
 • Rodzaj sportu