EXTREMO

twoje życie może być interesujące i ekscytujące

Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej : (przewodnik do ćwiczeń) : skrypt dla studentów AWF (studia I²0)


Miejsce wykładów Białobrzegi 26-800, ul. Pomorska 23/10
Dzień spotkania 21/06/2017, 13.45
Trenerzy Piotr Biernacki
Temat szkolenia Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej : (przewodnik do ćwiczeń) : skrypt dla studentów AWF (studia I²0)
i:
 • Wybrane problemy zagospodarowania turystycznego regionu gdańskiego : materiały na konferencję naukową pt. Turystyka w życju [!] społeczno-gospodarczym regionu gdańskiego
 • Podróże władcy i architektura : przebudowa królewskich rezydencji za panowania Zygmunta Starego
 • Turystyka i sport : aspekty organizacyjno-prawne
 • Podróże w przeszłość
 • Przewodnik LXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego = LXII Annual Meeting of Polish
Literatura
 • Wykorzystanie wycieczki w kształceniu zintegrowanym
 • Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce : konferencja naukowa : abstrakty
 • Turystyka jako dziedzina gospodarki światowej : praca zbiorowa Katedry Turystyki.
 • Turystyka wiejska jako element polityki trwałego rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską : zbiór materiałów konferencyjnych, Gdańsk Lipce 23-24 maja 2003
Ilość godzin szkoleń 2 godzin
Koszt spotkania 750 zł
Lista uczniów Adolf Bieliński, Aleksander Jerzmanowski, Leonard Kabel, Mieczysław Bareja, Stefan Andrzejak, Krystian Dąbek, Lesław Kaczmarek, Włodzimierz Dębski


Formularz (zapisy)

Jeśli coś jest nie jasne zachęcam do kontaktu z nami.

Imię i nazwisko
Adres
Numer identyfikacji podatkowej
Email do kontaktu
Telefon
Gdzie dowiedziałeś się o naszych wykładach?
Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 • Turystyka i rekreacja we współczesnym świecie
 • Turystyka i podróże po Polsce
 • Turystyka wysokogórska
 • W krainie Mont Blanc
 • Podróże bliższe i dalsze czyli Urok komunikacyjnych staroci
 • Wycieczki i wędrówki krajoznawcze młodzieży szkolnej
 • Toskania
 • Moje pierwsze wycieczki do lasu
 • Wyspy Kanaryjskie
 • Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski
 • Poznajemy Góry Świętokrzyskie : planowanie wycieczek szkolnych
 • Spacery i wycieczki górskie po Żywiecczyźnie - dla szkół
 • Magiczne miejsca na świecie
 • Podróże służbowe - jak oszczędnie podróżować : poradnik dla firm
 • Wycieczki szkolne po Polsce - 10 odkrywczych miejsc
 • Turystyka a zdrowie
 • Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce
 • Turystyka i rekreacja osób w starszym wieku
 • Jak organizowaċ wycieczki
 • Propozycja programu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Helu
 • baseny ogrodowe używane
 • nowoczesneubezpieczenia.pl - Ubezpieczenia